Làm khó Trung ương

 Đồng Phụng Việt

 05-10-2013

42,4% không biết gì về Hiến pháp hoặc chưa bao giờ nghe nói đến Hiến pháp.

Trong 57,6% còn lại (những người biết hiến pháp là gì hoặc đã từng nghe nói tới Hiến pháp) thì có tới 23% không hề biết Việt Nam đang tổ chức góp ý sửa đổi Hiến pháp.

Tóm lại là có tới 65.4% không biết và hoàn toàn không “dính líu” vào việc sửa đổi Hiến pháp hiện hành.

Đây là kết quả cuộc khảo sát để thực hiện “Bộ Chỉ số Công lý 2012” do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, phối hợp thực hiện trên toàn Việt Nam và mới được công bố hôm 3 tháng 10 (1).

Kết quả này rõ ràng là “làm khó Trung ương” khi sắp phải lên tiếng về dự thảo Hiến pháp! 

***

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đang họp hội nghị lần 8. Ngoài những nội dung như kiểm điểm công việc của Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong năm 2013, công tác nhân sự, Hội nghị Trung ương 8 còn bàn về nội dung dự thảo Hiến pháp.

Tiếp tục đọc