Đừng nhụt chí, chùn chân nhé anh Kiên

28-5-2018

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên. Ảnh: VN Finance

Anh Kiên,

Chẳng phải anh mà ngay cả tôi cũng không dè đám lãnh đạo Bộ Giao thông – Vận tải lại bỏ của chạy lấy người như vậy.

Ỉa mửa ra “thu giá” là chúng. Thiên hạ rủa… thúi vang trời, vẫn khăng khăng biện giải phải như thế mới hợp lý, hợp tình cũng chúng… Tiếp tục đọc